Tag: składnia

Regulować ruch

Skoro mówi się i pisze „kierować ruchem”, to i tak samo „regulować ruchem” – myślą niektórzy. Ale to nieprawda. Zawsze...

Darzbór!

Myśliwi nie przyjmują do wiadomości, że ich łowieckie powitanie ma być pisane jako jeden wyraz. – Przecież akcentuje się [darz...

Feralny luty…

Błędne odczytywanie daty podanej cyframi albo zapisywanie jej, kiedy nazwa miesiąca ma wystąpić słownie, spotyka się nagminnie. Forma „lutego” mało...