Tag: składnia

W Wiedniu

Nie ma żadnego powodu, żeby w tym wypadku używać rozszerzonego przyimka „we”…

Oparty na demokracji

W TVN-owskim  „Śniadaniu mistrzów” Małgorzata Domagalik chciała nam wmówić , że poprawne jest wyrażenie z przyimkiem „o”, czyli „oparty o coś”…

Napotykać na coś

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny” PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego ciągle uznaje tę składnię za błędną (opowiada się za „napotykać coś”),...

Witamy Szanownych Państwa

Między przymiotnikiem „szanowni” i rzeczownikiem „państwo” zachodzi związek rządu, tzn. pierwszy przyjmuje formę pluralną, mimo że łączy się z rzeczownikiem...

My jesteśmy (nie: myśmy są!)

Mówienie „myśmy są”, „wyście są”, niestety, jakże częste w języku sporej części użytkowników polszczyzny, uznaje się za rażące. Owe konstrukcje...

Gniot stylistyczny

O treści kondolencji złożonych Japończykom przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, napisanych bardzo złą polszczyzną, należy jak najszybciej zapomnieć…

Dostać okresu

Menstruacja nie jest chorobą, ale raczej oznaką zdrowia kobiety, jednak gramatycznie należy ją podciągnąć pod składnię dopełniaczową czasownika „dostać”  ( jak „dostać...