Tag: składnia

Składnia
1. «nauka o budowie wypowiedzeń»
2. «układ wypowiedzenia i jego budowa; też: funkcja wyrazu w zdaniu»
Źródło: © http://sjp.pwn.pl/sjp/1;2521111

Głosować nad czymś

Należy zapamiętać, że ów czasownik ma taką samą składnię jak czasownik „dyskutować” (‘wymieniać z kimś poglądy na jakiś temat’)

Jest to spójnik książkowy, wykluczony w mowie potocznej, ale też nienadający się do prostej konstrukcji podrzędnej (wtedy trzeba użyć „że”…)

Cieszyć się na coś

W przeszłości był taki moment, że część językoznawców chciała ów zwrot wyrugować z polszczyzny, dopatrując się w nim kalki składniowej...