regionalizm

Regionalizm (dawniej: prowincjonalizm) – element językowy, cecha języka (cecha wymowy, wyraz, forma wyrazowa, konstrukcja składniowa) używana przez ogół (w tym ludzi wykształconych) z danego regionu, mieszcząca się w obrębie odmiany ogólnej mówionej, ale różniąca się od formy uznanej za ogólnopolską. Niektóre z regionalizmów można spotkać w odmianie pisanej języka. Są one dobrze osadzone w tradycji regionu, używane od wielu dziesiątków lat i znacznej większości z nich nie można traktować jako błędów językowych. Źródło: © http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizm_(j%C4%99zykoznawstwo)

Spóźniać się

W starannej polszczyźnie należy mówić i pisać wyłącznie tak

Przewiń do góry