frazeologia

Frazeologia – ma dwa znaczenia:

Jest to dział językoznawstwa, a dokładnie leksykologii, zajmujący się analizą utrwalonych w danym języku połączeń wyrazowych
Jest to zasób charakterystycznych dla danego języka połączeń wielowyrazowych, zwanych związkami frazeologicznymi, lub krótko frazeologizmami. © Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Frazeologia

W zanadrzu

Zanadrze było to dawniej  ‘miejsce pod wierzchnim ubraniem na piersi; pazucha’

Pyrrusowe zwycięstwo

Wiele osób (nagminnie dziennikarze sportowi…) wypacza dzisiaj sens tego wyrażenia…

Przewiń do góry