Tag: fleksja

Nomada

Jest to spolonizowany męski galicyzm o zakończeniu -e (nomade) i dlatego otrzymał brzmienie „żeńskie” z wygłosowym -a…

Dopuścić formę meczy

Nie mam wątpliwości, że przynajmniej w normie potocznej owo „meczy””należałoby jak najszybciej uznać za formę dopuszczalną, a z czasem może...

Brakuje dwóch minut

Ów czasownik występuje zawsze w formie 3.os. lp. rodz.  nijakiego i łączy z podmiotem (rzeczownikiem) w dopełniaczu (brakuje, brakowało kogo,...

Pilot

W znaczeniu ‚urządzenie służące do sterowania na odległość sprzętem elektronicznym lub maszyną’ słowo to wcale nie jest anglosemantyzmem…

Gusty, koszty

Formy tych wyrazów z wygłosowym „-a”  („gusta”, „koszta”) są jeszcze dopuszczalne, choć owej głoski nigdy w nich być nie powinno…

Królewna

Słowo to odmienia się rzeczownikowo, a nie przymiotnikowo. Dlatego w dopełniaczu lm. pojawia się forma „królewien”, a nie „królewnych”,,,

Postaci Roku”

Etymologicznie uzasadniona jest wyłącznie forma z wygłosowym „-i”, ale dzisiaj można też mówić i pisać „postacie”…

Dwiema lub dwoma

Nie jest błędem (jak sądzi wiele osób) mówienie i pisanie „dwoma kobietami”, „dwoma siostrami”, „dwoma sąsiadkami” itp. Zachęca się jednak...