fleksja

Fleksja (łac. przeistoczenie wyrazów, przemiana)

Dział gramatyki zajmujący się opisem form wyrazowych.
Odmiana wyrazów – wyróżnia się fleksję imienną (deklinację) oraz fleksję czasownika (koniugację).

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Fleksja

Szpital w Kupie

Nie ma żadnego uzasadnienia, żeby owej nazwy miejscowej nie odmieniać…

Kolesie

Chodzi o wyraz potoczny i raczej o nacechowaniu ujemnym…

Królewna

Słowo to odmienia się rzeczownikowo, a nie przymiotnikowo. Dlatego w dopełniaczu lm. pojawia się forma „królewien”, a nie „królewnych”,,,

Przewiń do góry