Tag: etymologia

Jegomość

Słowo jegomość jest zrostem – połączeniem zaimka dzierżawczego „jego” i rzeczownika „mość” (skrót od „miłość”)

Ischias

Jest to słowo z pochodzenia greckie („ischiás -ádos” ‘ból w biodrze’, od „ischíon” ‘biodro’) i dlatego należy je wymawiać tak, jak...

Kalendarz

Słowo to nie jest wyrazem rodzimym, pochodzi od łacińskiego rzeczownika kalendarium (pisanego jako jeden z nielicznych wyjątków przez k, a...

Murarz

Jeszcze do końca XVIII w. na osobę stawiającą ściany mówiło się inaczej –„mularz”

Kongestia

Nie ma powodu, żeby tym specjalistycznym terminem zastępować w zwykłej rozmowie wyrażenie „korek drogowy”…

Od stóp do głów

W tym znanym frazeologizmie występuje pozornie „nielogiczna” forma  „głów”, którą daje się jednak etymologicznie wytłumaczyć…