Wybierz poprawne zestawienia dwóch rzeczowników (z łącznikiem czy bez)
24 odpowiedzi

Wszystkie przykłady to zestawienie dwóch rzeczowników, w których człon drugi pełni funkcję określenia członu pierwszego, a to oznacza, że zapisuje się je jako dwa oddzielne wyrazy, bez łącznika.

Scroll to Top