2 komentarze

  1. jan35 pisze:

    Warto dodać, że po serbsku „baviti se” oznacza właśnie „zajmować się czymś”.

  2. Stratos Vasdekis pisze:

    Warto tu wspomnieć, że słowo „zabawa” pierwotnie (od XIV w.) znaczyło ‘jaz, zastawa (tama, zapora, bariera)’ – użytkownicy staropolszczyzny tym słowem określali wszystko to, co powstrzymuje, opóźnia jakieś działanie („zabawą” była więc każda ‘zwłoka, przeszkoda w czymś’): „Ludzkie wszystkie roboty podległe są zabawom i zawadom” [czyli ‘przeszkodom, trudnościom’] – cytat za: „Słownik języka polskiego” J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (Warszawa 1927, t. VIII, s. 16).
    Dopiero później (w XVI w.) „zabawa” zmieniła nieco sens i, jak pisze Pan, stała się synonimem wyrazów „zajęcie”, „zatrudnienie”, „praca”, a od XVII w. przybrała już znane nam współczesne znaczenie.