W sentencji “A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” wyraz “gęsi” jest: