Quiz językowy

Zapraszamy do sprawdzenia znajomości zasad poprawności językowej. Pytania dotyczą trudności językowych z ortografii i interpunkcji, gramatyki języka polskiego, frazeologii czy wyrazów kłopotliwych. Przy każdej zagadce zamieszczamy odnośnik do porady, która rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Żeśmy

Proszę wskazać NIEPOPRAWNE zdanie:

Semestry

Czy zdanie „W naszych szkołach są trzy semestry” jest poprawne?

Scroll to Top