Quiz językowy

Zapraszamy do sprawdzenia znajomości zasad poprawności językowej. Pytania dotyczą trudności językowych z ortografii i interpunkcji, gramatyki języka polskiego, frazeologii czy wyrazów kłopotliwych. Przy każdej zagadce zamieszczamy odnośnik do porady, która rozwiewa wszelkie wątpliwości!

Semestry

Czy zdanie „W naszych szkołach są trzy semestry” jest poprawne?

Przewiń do góry