Prosperity

Tytułowe słowo może sprawić kłopot, kiedy nie sprawdzi się w słowniku jego poprawnej postaci graficznej i rodzaju gramatycznego. Najpierw trzeba...

czarno na białym

Czarno na białym

Frazeologizm czarno na białym znaczy ‘niezbicie, w sposób niepodważalny, oczywisty, dobitnie, jednoznacznie, wyraźnie’. Mówi się czasem, że ktoś nie miał...

mormorando

Mormorando

Słowem mormorando (lub rzadziej murmurando) nazywa się ‘śpiew z zamkniętymi ustami (najczęściej na głosce m) stosowany głównie w utworach chóralnych...

Catfishing

Tytułowe angielskie słowo catfishing [wym. kætfisziŋ] (dosł. catfish ‘sum’, catfishing ‘złowienie suma’) nie jest jeszcze powszechnie znane i dlatego na...