Tag: zobacz

Porady polecane przez redakcję.

Absolutnie

Posługiwanie się tym słowem, mającym być aprobatą czyjegoś stwierdzenia albo sądu lub odpowiedzią twierdzącą na pytanie, jest charakterystyczne dla coraz większej liczby użytkowników polszczyzny… A to kalka z języka angielskiego…

Idę na welo

 Wyraz “welo” pozostaje tworem wprost przeniesionym z języka francuskiego, w którym vélo rzeczywiście znaczy ‘rower’

Na koloniach

W słownikach słowo nazywające letni wypoczynek dzieci i młodzieży ma formę pluralną “(te) kolonie”…

Widownia

W okresie międzywojnia słowo to oznaczało ‘miejsce, na którym rozgrywa się akcja dramatu czy komedii, gdzie występują aktorzy’, a nie ‘miejsce dla widzów’. To nazywano “widzownią”…

Zdrowiodajny

Wyraz ten występuje czasem w brzmieniu „zdrowodajny”, ale językoznawcy nie akceptują owej oboczności

Łut szczęścia

Nie ma jednomyślności leksykografów co do formy dopełniaczowej członu podstawowego tego frazeologizmu. Jedni każą mówić i pisać „łuta”, drudzy zezwalają na oboczność „łuta”/ „łutu”