StartWszystkie wpisyPytania od czytelników„Primum non nocere”

Proszę wyjaśnić, jak należy wymawiać łacińską sentencję „primum non nocere” dotyczącą podstawowej zasady medycyny sformułowanej przez Hipokratesa. Chodzi mi o czasownik „nocere”. Nagminnie słyszę „nocere”, tzn. akcent pada w tym słowie na trzecią sylabę od końca.

Zwrot primum non nocere (‘po pierwsze nie szkodzić’) wymawia się tak: [primum non nocere] (z przyciskiem na ce). Otóż w czasowniku nocere akcent musi padać na przedostatnią sylabę, gdyż w zapisie tej sentencji nie ma żadnego znaku diakrytycznego, a to oznacza, że akcentuje się drugą zgłoskę od końca każdego członu (primum, nocere). Wymawialibyśmy [nocere], gdyby czasownik ten był zapisany nócere (z kreseczką nad o). Spory wpływ na automatyczne przenoszenie akcentu w bezokoliczniku nocere z przedostatniej sylaby na trzecią ma enklityczny człon non. Całość czyta się wówczas mimowolnie [nonno-cere].

Zobacz także

Przewiń do góry