Porady najnowsze

1

Smog

Jest to sztucznie zbudowany anglicyzm, który pół wieku temu chciano zastąpić słowem dymgła…

2

Whisky i whiskey

Przez długie lata w słownikach języka polskiego (w tym w ortograficznych, ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego Mieczysława Szymczaka włącznie) podawano jedynie hasło whisky…