Ortografia: „na rzecz”, do spraw”, „do walki”…

Czy w wyrażeniach „na rzecz”, do spraw”, „do walki” występujących w nazwach własnych rzeczowniki pisze się wielkimi literami czy małymi?  

Nagminnie spotyka się pisownię: Fundacja na Rzecz Chorób Nowotworowych, Komitet do Spraw Radia i Telewizji, Stowarzyszenie do Walki z Kalectwem, Główna Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, jednak jest ona niepoprawna.

Tymczasem w nazwach własnych małych liter wymagają spójniki i przyimki, ale i wyrażenia typu: na rzecz, do spraw, do walki, pod wezwaniem (jako mało albo mniej ważne).

Dlatego warto zapamiętać, że trzeba pisać: Fundacja na rzecz Chorób Nowotworowych, Komitet do spraw Radia i Telewizji, Stowarzyszenie do walki z Kalectwem, Główna Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Zobacz także
Scroll to Top