StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówOdmiana nazwisk w liczbie mnogiej

Jeśli żona i mąż noszą nazwisko „Dudka”, to czy w l. mn. należy mówić i pisać „państwo Dudkowie”? To przecież taka sama forma jak od nazwiska „Dudek”. A czy od nazwisk: „Janaszek” i „Janaszak” w obydwu wypadkach tworzy się formę „Janaszkowie”?

Co się tyczy nazwisk Dudka i Dudek, to istotnie w l. mn. nie ma różnicy: mówi się i pisze państwo Dudkowie. Nie jest możliwa forma Dudekowie od nazwiska Dudek, gdyż samogłoskę -e zawsze się opuszcza, jeżeli nie ma jej w odmianie równobrzmiącego rzeczownika (dudek kogo? czego? dudka, a nie: dudeka). Inaczej cała rzecz się przedstawia, jeśli chodzi o nazwiska Janaszek i Janaszak. W pierwszym wypadku będą to państwo Janaszkowie (-e znika, choć nie ma rzeczownika janaszek, ale działa podobieństwo do wielu nazwisk o zakończeniu -ek bez tej samogłoski w przypadkach zależnych), w drugim – państwo Janaszakowie. Tutaj samogłoska -a pozostaje zarówno w formach l. mn., jak i formach l. poj.

Zobacz także

Przewiń do góry