1 Odpowiedź

  1. JERZY ZBORUCKI pisze:

    “Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2004, s. 102) każe nam…”
    Komu każe, temu każe; MNIE nie ma nic do kazania. :o)