StartWszystkie wpisyPoradnia Językowa PWNO nazewnictwie wojskowym cd.

Dzień dobry.

Przejrzysta rada z 14.12. 2011 o pisowni nazw jednostek wojskowych i ich skrótów, za którą dziękuję, warta jest poszerzenia o sposób zapisu rozwiniętych nazw mniejszych od pułku oddziałów wojskowych. A więc jak pisać: 2 kompania piechoty czy 2 Kompania Piechoty (a dywizjon, pluton, drużyna)?

Krzysztof Myśliński

W nazewnictwie pododdziałów najniżej w hierarchii wojska (kompanii, plutonu, drużyny) występuje zwykle litera mała. Na przykład w strukturze organizacyjnej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie znajdowały się 1 kompania piechoty zmotoryzowanej, 2 kompania piechoty zmotoryzowanej i 3 kompania piechoty zmotoryzowanej.

W wypadku nazw plutonów nie operuje się liczebnikiem, tylko dwuwyrazowym określeniem, np. pluton przeciwpancerny, pluton chemiczny, pluton łączności, pluton zaopatrzenia, pluton medyczny. Jeśli liczebnik się pojawia, to chodzi o doraźne usytuowanie plutonów i ich miejsce porządkowe w kompanii. Wobec tego trudno mówić o klasycznej nazwie własnej, a zatem zapisywaniu jej członów wielkimi literami.

Ta sama uwaga dotyczy nazewnictwa pododdziału najniższego w hierarchii wojskowej, czyli drużyny (np. drużyna radiotelefoniczna, drużyna ochrony i regulacji ruchu, drużyna medyczna).

Inaczej rzecz się ma z dywizjonem. Pozostaje on formacją taktyczną w artylerii i kawalerii równorzędną batalionowi innych rodzajów wojsk, dlatego pisze się zwykle 21. Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej im. gen. dyw. Józefa Zająca w Jarosławiu czy 14. Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej, mimo że w skrócie oddaje się to inaczej: 21daplot i 14dappanc.

Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Przewiń do góry