Jakiego rodzaju jest słowo „Caritas”? Czy określenie „diecezjalna Caritas” można uznać za poprawne?

Słowniki podają, że nazwa Caritas jest rodzaju męskiego i powinna się odmieniać tak samo, jak wyrazy szałas, hałas, głuptas, a więc: Caritasu, Caritasowi, z Caritasem , o Caritasie. Tak mówiło się i pisało przez długie lata, od kiedy jednak na początku lat 90. utworzono nową organizację (z inicjatywy Episkopatu Polski), coraz częściej słyszy się określenia Caritas Polska zorganizowała wyjazd; Diecezjalna Caritas wsparła najuboższych itp. Caritas występuje tu jako wyraz rodzaju żeńskiego. Mogło się tak stać dlatego, że funkcjonuje nazwa Caritas Polska i człon Polska narzuca niejako rodzajnik nie tylko formie Caritas, ale i całemu określeniu. Ciekawe, że gdy przed wieloma laty zapożyczaliśmy łacińskie słowo caritas (’miłosierdzie, miłość, szacunek’), zmieniliśmy mu rodzaj z żeńskiego na męski (łac. caritas, -atis). A zatem na pytanie zadane przez Czytelnika trzeba odpowiedzieć tak: mimo że w słownikach można znaleźć wyłącznie formę (ten) Caritas, używanie formy żeńskiej (ta) Caritas nie jest niepoprawne. Oboczność ta powinna być jak najszybciej zarejestrowana. Opowiada się za tym prof. Jan Miodek.

Zobacz także

Scroll to Top