1 Odpowiedź

  1. Tomasz Marek pisze:

    Nie tylko prof. Markowski nie lubi „wysokiego konia” i zastępuje go „dobrym”. Również Piotr Mueller-Nieckowski w swoim WSFJP „wysokiego” tępi. Tymczasem o frazeologizmach decyduje uzus (wg prof. Bąby), a fraza z „wysokim koniem” ma starą i udokumentowaną historię (Kolberg). Również nowy WSJP podaje tę formę. Tak więc doradzanie, by zrezygnować z ustalonego frazeologizmu i zastąpić go nowszym jest niewłaściwe, a zakazywanie używania frazeologizmu „jak spadać, to z WYSOKIEGO konia” (jak i jakiegokolwiek innego ustalonego) nie leży w kompetencjach językoznawcy.