Należy zważać na to, by poprawnie posługiwać się obcojęzycznymi nazwami geograficznymi, to znaczy by ich nie przekręcać, nie zniekształcać.

Nie wszyscy wiedzą, że malownicze wyspy i wysepki u północno-zachodnich wybrzeży Szkocji, należące do Wielkiej Brytanii, określa się mianem Hebrydy (ang. Hebrides [wym. hebridi:z] lub Western Isles [wym. u̯stern als].

Hebrydy Zewnętrzne (ang. Outer Hebrides) oraz Hebrydy Wewnętrzne (ang. Inner Hebrides) i leżą one na Oceanie Atlantyckim. W sumie to archipelag składający się z ponad pięciuset wysp oraz wysepek.

Tymczasem nieraz słyszę, jak ktoś mówi Hybrydy lub widzę owo błędne zapisane słowo w tekście (np. Do znanych wysp należą Skye, Mull, Iona, Islay, Jura wchodzące w skład Hybrydów Wewnętrznych).

Nietrudno się domyślić, co jest przyczyną tego uchybienia – otóż odwoływanie się przez użytkowników polszczyzny do słowa hybrydy (łac. hibrida ‘mieszaniec’).

Hybrydy to – jak wiadomo – ‘mieszańce powstałe ze skrzyżowania rodziców należących do różnych odmian, ras, gatunków’ itd. (podaję za: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1987, s. 219).

Mówi się też i pisze hybryda na ‘coś złożonego z różnych części’, często niepasujących do siebie’ lub na ‘słowo złożone z elementów należących do różnych języków, np. telewizja (gr. tele-, łac. –wizja), automobil, antypowieść itp.’.

Poza Hebrydami w Szkocji są Nowe Hebrydy – archipelag (około 80 wysp) na Oceanie Spokojnym, położony mniej więcej 1700 km na północny wschód od Australii.

Od obydwu nazw dopełniacz brzmi Hebrydów, Nowych Hebrydów (a nie: Hebryd, Nowych Hebryd).

Pan Literka

Scroll to Top