StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówDopełniacz od imienia Maja?

Moja córeczka ma na imię Maja. Jak powinno brzmieć jej imię w celowniku lub w dopełniaczu: Mai czy Maji? A może dopuszczalne są obydwie formy?

Mai. List Czytelnika dotyczy wątpliwości związanych z jedną z bardziej kontrowersyjnych zasad polskiej ortografii. Nic by się nie stało, gdyby natychmiast zlikwidowano przepis nakazujący pisać nam w dopełniaczu: nadziei, kolei, zawiei, kniei, szyi, Czai, Ziai i właśnie Mai. Nikt przecież tak nie mówi, prawie zawsze słychać wymowie ji- [nadzieji, koleji, zawieji, knieji, szyji, Czaji, Ziaji, Maji]. Opowiada się za tym sam prof. Jan Miodek, argumentując, iż jest to również dyskusyjne z punktu widzenia morfologicznego. Przecież w podobnych wyrazach, np. Azja, pensja, racja itp. mamy w drugim przypadku formy z zachowanymi tematami fleksyjnymi Azj-, pensj-, racj-: Azji, pensji, racji.

Zobacz także

Przewiń do góry