Mówi się „nie ma najmniejszych wątpliwości”. Ale czy jeśli użyję czasownika „ulegać”, będzie tak samo? Czy zwrot „nie ulega najmniejszych wątpliwości” jest poprawny?

Niestety, nie. Błędne coś nie ulega najmniejszych wątpliwości słyszy się dość często. Tymczasem zawsze ulega się czemuś, a zatem trzeba mówić, że coś nie ulega najmniejszym wątpliwościom. Z pewnością zwrot nie ulega najmniejszych wątpliwości szerzy się pod wpływem podobnie zbudowanego powiedzenia nie ma najmniejszych wątpliwości.

Zobacz także

Scroll to Top