Czy zdanie wyróżnione na obrazku poniżej jest poprawne?