StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówCzy poprawne jest używanie słowa „wartałoby”?

Uprzejmie proszę o udzielenie informacji, czy poprawne jest używanie słowa „wartałoby”. Moim zdaniem powinno się mówić „warto by było”.

Nie wolno powiedzieć wartałoby, wartało, gdyż nie ma w polszczyźnie ogólnej czasownika wartać (mówi się tak tylko czasem w gwarach). Ale wyraz warto może pełnić funkcję czasownika, tylko wówczas występuje z posiłkową formą bezokolicznika być albo z formami osobowymi (było, będzie) bądź cząstką by. Oto poprawne zwroty: warto być uczciwym człowiekiem; warto było tak postąpić; warto będzie się wysilić, warto by to zrobić; warto by było tam pojechać.

Zobacz także

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Przewiń do góry