StartWszystkie wpisyPytania od czytelnikówCzy czasownik „zasłonić” powstał od słowa „słoń”?

Czy czasownik „zasłonić” powstał od słowa „słoń”, czy raczej słowo „słoń” od „zasłonić”? Który wyraz był znany wcześniej?  

Czasownik zasłonić (zasłaniać). W dawnej polszczyźnie istniał bezokolicznik słonić, który znaczył „zakrywać, otulać”. Od słonić i rzeczownika słonienie powstało później określenie słoń (wcześniej był to wsłoń). Dlaczego? Dlatego że ten sympatyczny ssak nie może się kłaść (boby nie wstał), więc się słoni, czyli „zakrywa, wsłania” (np. w jakieś częściowo zapadłe miejsce przy drzewie). Niektórzy etymologowie łączą jednak nazwę słoń z tureckim rzeczownikiem arslan. Po odrzuceniu cząstki ar- zostaje człon slan, z którego mogła się wykształcić późniejsza rodzima forma słoń.

Zobacz także

Przewiń do góry