Niedawno w hali produkcyjnej zakładu, gdzie pracuję, pojawiło się (jak za dawnych, PRL-owskich czasów) hasło o następującej treści: ,,Na twoim stanowisku pracy jakość zależy przede wszystkim od ciebie”. Zupełnie niespodziewanie rozgorzała między nami dyskusja, czy słowa „ciebie” powinno być napisane dużą czy małą literą…

Oj, nie popisał się raczej copywriter [wym. kopyrajter], czyli ten, kto wymyślił to hasło, i nie chodzi jedynie o wyraz ciebie, a także formę zaikmową twoim zapisane małymi literami, ale w ogóle o miałką treść. Slogan rzeczywiście jak rodem z czasów PRL-u, z tym że wówczas nie byłoby wątpliwości – słowa Ciebie, Twoim z pewnością by zawierały wielką literę, bo o klasę robotniczą się dbało. Dziś mamy kapitalizm, więc jaki stosunek prezesów do pracowników, taki też napis – chciałoby się powiedzieć.

Zobacz także
Scroll to Top