“Póki co” to rusycyzm


FacebookTwitterGoogle+WykopEmailPrint

– Póki co, przynajmniej tu u mnie w opolskiem, nikt się nie próbuje specjalnie wybijać siatkarskim kosztem (Izabela Smolińska w rozmowie z siatkarzem Pawłem Zagumnym,  „Wprost” nr 41 z 6 października 2014 r.,  „Rio jednak kusi”).

Póki co to rusycyzm, o czym sportowiec z pewnością nie wie, ale dziennikarka powinna była wiedzieć i użyć rodzimego odpowiednika na razie. Ale napisać małą literą opolskie to już szczyt  nieodpowiedzialności… Opolskie to rzeczownik oznaczający region (Wielki słownik ortograficzny PWN, Warszawa 2010, s. 614): Opolskie -kiego, -kiem.

Kilka akapitów wcześniej autorka napisała ponadto: Ale nie jedyne. Ponieważ jednak można to traktować jako część drugą zwrotu wypowiedzianego przez interlokutora: To największe osiągnięcie.(Zagumny) Ale nie jedyne (dziennikarka), nie uznajemy tego za uchybienie. Poprawnie zapisany fragment tekstu powinien jednak wyglądać inaczej: To największe osiągniącie… (Zagumny) …ale nie jedyne (dziennikarka). Zapis rozdzielny nie jedyne jest uzasadniony, gdyż partykuła nie wprowadza przeciwstawienie. W przeciwnym razie należałoby napisać Ale niejedyne.

Dodaj komentarz