Eeeeee, yyyyyy, aaaaam

Fachowo nazywa się to w językoznawstwie pauzą wypełnioną, tzn. przerwą dźwiękową w wypowiedzi słownej, mającą postać artykułowaną nieleksykalną

„Jak mrówków

Skoro mówiło się jak psów, jak kotów, dla żartu ktoś zmienił jedynie poprawne wyrażenie jak mrówek na jak mrówków.