Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2018

0

Dawniej kanary, dzisiaj kanarinios

W slangu młodzieżowym wciąż pojawiają się nowe słowa, wyrażenia i zwroty. Jedne są sensowne i dość śmieszne, inne takie sobie. Inwencja słowotwórcza młodych ludzi zdaje się nie mieć granic, zaskakując często językoznawców będących, chcąc...

0

O wyrazach LOL, YOLO i SWAG

W języku młodych ludzi często pojawiają się wyrazy będące skrótami angielskich zwrotów. Jeśli takie akronimy (gr. ákros ‘skrajny’, ónoma ‘imię’), utworzone przez abrewiację wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów, układają się w...

0

W związku z powyższym

Owo wyrażenie w wypowiedzi mówionej nie jest uchybieniem językowym, a jeśli można wobec niego zgłaszać jakieś zastrzeżenia i wątpliwości, to wyłącznie takie, że bywa niepotrzebnie nadużywane…

0

Świszczypała

Świszczypała to słowo dzisiaj archaiczne, nieco zapomniane, ale wciąż odnotowywane przez słowniki współcześnie wydawane. Nazywa się tak ‘człowieka niezrównoważonego, lekkomyślnego, lekkoducha, postrzeleńca’. Dawniej synonimami świszczypały były wyrazy szaławiła (z ukr. шалавіла = szaławyła), wartogłów...

0

Tudzież

Jest to spójnik o znaczeniu „i, oraz” nienadający się do języka mówionego. Wyrzucono go właśnie z adaptacji „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego na potrzeby „Narodowego czytania” 8 września br.

0

Krejzol, krejzolka

Od pewnego czasu w slangowym języku młodzieży funkcjonują określenia krejzol, krejzolka. Krejzolem nazywa się ‘szalonego, zwariowanego chłopaka’, krejzolką ‘szaloną, niezrównoważoną dziewczynę’. Wbrew temu, co można w pierwszej chwili sądzić, owe słowa nie mają wcale...