Naprawdę język obcy

Quiz 225OdpowiedźQuiz 225 Odpowiedź [2] Brzydzę się kłamstwa. [3] Uznaję to jako oszczerstwo. [5] Potraktował to za dobry znak. Zobacz...

To jest…

Quiz 224Poprawna odpowiedźQuiz 224 Poprawna odpowiedź Podkoszulek Zobacz poradęWięcej zagadek

Ściemniać

Czasownik ściemniać przez długie lata znaczył wyłącznie ‘czynić coś ciemnym, ciemniejszym lub mniej świecącym niż poprzednio’. Tylko takie znaczenie podawały...

Ile błędów?

Quiz 223Poprawna odpowiedźQuiz 223 Poprawna odpowiedź Zero. Całe zdanie jest poprawne! Zobacz poradęWięcej zagadek

Wskaż wyraz

Quiz 222Poprawna odpowiedźQuiz 222 Poprawna odpowiedź Na liście wszystkie wyrazy są ze sobą znaczeniowo powiązane. Zobacz poradęWięcej zagadek