Charakterny

Zdaniem niektórych leksykografów w polszczyźnie starannej nie powinno się używać tego przymiotnika. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja...

Znachodzić

Dzisiaj zastępujemy ten czasownik innym czasownikiem, choć był jak najbardziej poprawny…