Charakterny

Zdaniem niektórych leksykografów w polszczyźnie starannej nie powinno się używać tego przymiotnika. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja...