Miesięczne Archiwum: Maj 2018

0

Charakterny

Zdaniem niektórych leksykografów w polszczyźnie starannej nie powinno się używać tego przymiotnika. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2004, s. 116) wprost nas przed tym przestrzega: charakterny – niepoprawnie, poprawnie: ambitny,...

2

Wnijść, dzisiaj wejść

Słowo to brzmi współcześnie mocno archaicznie (jeszcze bardziej niż znachodzić…), a więc gdyby się ni stąd, ni zowąd pojawiło w mowie lub piśmie, z pewnością wzbudziłoby spore zdziwienie słuchaczy i czytelników

0

O dziękuję i dzięki

Krótkie słowo dziękuję (będące formą 1 os. czasu teraźniejszego) należy – oprócz przepraszam i proszę – do podstawowego kanonu zwrotów grzecznościowych ludzi dobrze wychowanych. Zawsze należy po nie sięgać, kiedy zwracamy się do osób...

0

Nie mówcie ciężko zrozumieć

Od jakiegoś czasu niektórzy z Was upodobali sobie słowo ciężko w konstrukcjach zdaniowych, w których nie powinno się ono pojawiać. Mówicie ciężko zrozumieć, ciężko powiedzieć, ciężko przewidzieć, ciężko stwierdzić, ciężko się dogadać itd. Błąd...