Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2018

1

Mierz siły na zamiary

Tytułowy zwrot (choć w nieco zmienionej postaci, gdyż w wersji pierwotnej było mierz siłę na zamiary) pochodzi – jak wiadomo – z Pieśni filaretów Adama Mickiewicza, napisanej w 1820 roku w Kownie dla Zgromadzenia...