Współczuć

Dzisiaj mówimy i piszemy współczuć komuś, ale kiedyś obowiązywała składnia współczuć z kimś

Nie ma litery Ƶ ƶ

Mimo to w przeszłości przekreślone poziomą kreską Z z spotykało się w druku dość często. Przez długie lata występowało ono...

Юлія, czyli Julija

Julia Tymoszenko czy Julija Tymoszenko? Obecnie obowiązuje zasada stosowania transkrypcji lub transliteracji oryginalnych imion osób z języków zapisywanych alfabetami niełacińskimi. Wyjątki pozwalają...