Miesięczne Archiwum: Luty 2018

Pjongczang

Jest to spolszczona pisownia nazwy Pyeongchang – w tzw. poprawionej transkrypcji łacińskiej – obowiązującej w Korei Południowej od 2000 r. Wcześniej należało pisać P´yŏngch´ang

Jeźdź (nie: jeździj)

Jest spory kłopot z poprawnym używaniem przez Polaków formy rozkazującej 2. os. lpoj. oraz form rozkazujących 1. os. lmn. i 2. os. lmn. wywiedzionych od czasownika jeździć. Ponieważ w rdzeniu tego czasownika (jeździ-) występuje...

Strzemiennego!

Słowo to wzięło się z tego, że kiedy przed wiekami przy pożegnaniu gość wkładał już nogę do strzemienia końskiego siodła, gospodarz napełniał jeszcze kielich i kazał odjeżdżającemu wypić ostatniego…

Allah, Allach, Ałłach

Przed długie lata słowniki ortograficzne (ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego PWN pod redakcją Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1981, s. 198) nakazywały zapisywać imię islamskiego Boga, stwórcy świata i najwyższego sędziego przez -ch – Allach. Przy...