Miesięczne Archiwum: Luty 2018

3

Pjongczang

Jest to spolszczona pisownia nazwy Pyeongchang – w tzw. poprawionej transkrypcji łacińskiej – obowiązującej w Korei Południowej od 2000 r. Wcześniej należało pisać P´yŏngch´ang

0

Jeźdź (nie: jeździj)

Jest spory kłopot z poprawnym używaniem przez Polaków formy rozkazującej 2. os. lpoj. oraz form rozkazujących 1. os. lmn. i 2. os. lmn. wywiedzionych od czasownika jeździć. Ponieważ w rdzeniu tego czasownika (jeździ-) występuje...

0

Strzemiennego!

Słowo to wzięło się z tego, że kiedy przed wiekami przy pożegnaniu gość wkładał już nogę do strzemienia końskiego siodła, gospodarz napełniał jeszcze kielich i kazał odjeżdżającemu wypić ostatniego…

0

Allah, Allach, Ałłach

Przed długie lata słowniki ortograficzne (ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego PWN pod redakcją Mieczysława Szymczaka, Warszawa 1981, s. 198) nakazywały zapisywać imię islamskiego Boga, stwórcy świata i najwyższego sędziego przez -ch – Allach. Przy...