Miesięczne Archiwum: Styczeń 2018

Morale (np. drużyny)

Słowo zawarte w tytule nie jest polskie, zapożyczyliśmy je (dopiero po drugiej wojnie światowej) z języka francuskiego (morale), za pośrednictwem angielszczyzny (tam też się pisze morale). W tym wypadku wzięliśmy pod uwagę pisownię (morale),...

Totalny

To słowo wytrych zastępujące wiele synonimów, a w kontekście politycznym twór o nacechowaniu ujemnym…

Pisze się <em>prawnoaborcyjny</em>

Pisze się prawnoaborcyjny

Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie, jak powinien wyglądać zapis słowa „prawno-aborcyjny”. Czy powinna być pisownia łączna, czyli „prawnoaborcyjny” (choć nie jestem do tego przekonana, w końcu nie jest to „prawo aborcyjne”...

O wyrazach arbiter i arbitralny

Arbiter to inaczej ‘ktoś, kto rozstrzyga wątpliwości, wyrokuje w sprawach spornych, rozjemca’, ale także ‘osoba będąca autorytetem w jakiejś dziedzinie’. Arbitrem nazywa się również ‘sędziego powołanego przez strony lub sąd do pozasądowego rozstrzygania sporu’...

Im dalej w las, tym więcej drzew

Tytułowe (przenośne) powiedzenie Im dalej w las, tym więcej drzew (lub jego wariant Im głębiej w las, tym więcej drzew) jest powszechnie znane. Używając go, mamy na myśli to, że ‘im dokładniej poznajemy szczegóły...

Smog

Jest to sztucznie zbudowany anglicyzm, który pół wieku temu chciano zastąpić słowem dymgła…

W sprawie zapisu <i>kopt</i>, <i>koptyjka</i>, <i>koptowie</i>

W sprawie zapisu kopt, koptyjka, koptowie

Szanowni Państwo, mam pytanie odnośnie do Koptów. We wszelkich słownikach jest podany zapis dużą literą, ale właściwie dlaczego? Czy to wynika z etymologii (grupa ludności zamieszkująca Egipt) i mimo że teraz określamy mianem Kopta...

Tytulatura duchownych

Tytulatura duchownych

Szanowni Państwo! Proszę o pomoc w zaproszeniu na ślub dla zaprzyjaźnionego księdza. Ksiądz jest doktorem habilitowanym oraz nadano mu tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Zastanawiam się, czy użyć formy: Rev. ks. dr hab. … Spotkałam...

<em>Nováková</em>, ale <em>Novákowej</em>, <em>Novákową</em>; <em>Jiři, Jiřiego, Jiřiemu, Jiřim</em>

Nováková, ale Novákowej, Novákową; Jiři, Jiřiego, Jiřiemu, Jiřim

Szanowni Państwo, jestem tłumaczką czeskiego i słowackiego i często problem sprawia mi pisownia końcówek żeńskich nazwisk po polsku. W tekście występuje pani np. Nováková. Piszę o pani Novákovej czy Novákowej? Wspominam panią Novákovą czy...

Język popteologiczny

Język popteologiczny

Szanowni Państwo, czytając artykuły odnośnie do pisarstwa Szymona Hołowni, spotkałam się z dwoma określeniami języka, który w pewnym sensie stworzył i którym posługuje się publicysta – język pop-teologiczny oraz język popteologiczny. Proszę o rozstrzygnięcie,...

Derywat: erdoganizm (choć Erdoğan)

Derywat: erdoganizm (choć Erdoğan)

Szanowni Państwo, czy termin erdoganizm – utworzony od nazwiska Erdoğan – należałoby pisać ze znakiem diakrytycznym? Z poważaniem Beata Saracyn Derywaty (eponimy, w tym struktury na -izm) zapisuje się na gruncie polszczyzny z pominięciem...