Miesięczne Archiwum: Styczeń 2018

0

Morale (np. drużyny)

Słowo zawarte w tytule nie jest polskie, zapożyczyliśmy je (dopiero po drugiej wojnie światowej) z języka francuskiego (morale), za pośrednictwem angielszczyzny (tam też się pisze morale). W tym wypadku wzięliśmy pod uwagę pisownię (morale),...

Pisze się <em>prawnoaborcyjny</em> 0

Pisze się prawnoaborcyjny

Szanowni Państwo! Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie, jak powinien wyglądać zapis słowa „prawno-aborcyjny”. Czy powinna być pisownia łączna, czyli „prawnoaborcyjny” (choć nie jestem do tego przekonana, w końcu nie jest to „prawo aborcyjne”...

0

O wyrazach arbiter i arbitralny

Arbiter to inaczej ‘ktoś, kto rozstrzyga wątpliwości, wyrokuje w sprawach spornych, rozjemca’, ale także ‘osoba będąca autorytetem w jakiejś dziedzinie’. Arbitrem nazywa się również ‘sędziego powołanego przez strony lub sąd do pozasądowego rozstrzygania sporu’...

0

Im dalej w las, tym więcej drzew

Tytułowe (przenośne) powiedzenie Im dalej w las, tym więcej drzew (lub jego wariant Im głębiej w las, tym więcej drzew) jest powszechnie znane. Używając go, mamy na myśli to, że ‘im dokładniej poznajemy szczegóły...