Miesięczne Archiwum: Grudzień 2017

O wyrazach zabawa i rozrywka

Nie mam wątpliwości, że pochodzenie wyrazów zabawa i rozrywka może być dla Was niejakim zaskoczeniem, kiedy zdradzę, że pierwotnie nie oznaczały one tego, co dzisiaj, czyli ‘miłego spędzania czasu służącego czynnemu odpoczynkowi, odprężeniu, relaksowi’…...

Whisky i whiskey

Przez długie lata w słownikach języka polskiego (w tym w ortograficznych, ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego Mieczysława Szymczaka włącznie) podawano jedynie hasło whisky…

O Gwiazdce i gwiazdce

Z okazji Bożego Narodzenia postanowiłem Wam co nieco opowiedzieć o wyrazach Gwiazdka i gwiazdka. Trzeba zapamiętać, kiedy występuje w nich wielka, a kiedy mała litera. Wielką literą pisze się Gwiazdka wtedy, gdy chodzi o...

Jest od lat standaryzacja…

Jest od lat standaryzacja…

Szanowni Państwo, w procedurach związanych np. z wprowadzeniem systemu zarządzania jakością występuje słowo standaryzacja. Zauważyłem, że w angielskim odpowiedniku występuje drugie „d” (standardization), ale w naszym słowie już nie. Nie wiem, dlaczego tak jest,...

<em>D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory</em>

D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Pytanie dotyczy zapisu i użycia wielkich liter w nazwie dokumentu, jakim jest DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pełny tekst nagłówka)....

Skrót <em>ł.o.r</em>., czyli ‘łaskawie odebrać raczy’

Skrót ł.o.r., czyli ‘łaskawie odebrać raczy’

Kilka lat temu promotor mojej pracy magisterskiej zostawił dla mnie na portierni kopertę ze skrótem t.o.v. (albo t.o.r.). Do dziś się zastanawiam, co miał znaczyć ten skrót. Nie sądzę, żeby to było holenderskie ten...

Po polsku: <em>globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów</em>

Po polsku: globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów

Mam pytanie o zapis Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. O ile zazwyczaj zapisuje się go od dużych liter, to jednak mam co do tego wątpliwości (czy aby nie jest to kalka z...

O wyrazach <em>książe</em>, <em>księżna</em>, <em>księżniczka</em>, <em>księstwo</em>

O wyrazach książe, księżna, księżniczka, księstwo

Czy w pisowni księżniczka ma zastosowanie zasada wymiany głoskowej: ż – s (księżniczka – księstwo), czy też w tym wyrazie piszemy ż, bo jest to ż niewymienne? Nie. Zmodyfikowanym, uproszczonym fonetycznie wyrazem jest księstwo...

Pisownia cząstki by w połączeniu z jak

Pisownia cząstki by w połączeniu z jak

Szanowni Państwo! Chciałabym zapytać o pisownię cząstki by w połączeniu z jak w następujących zdaniach: Myślałam, jak by się pani zdziwiła. No, jak by to powiedzieć. Jak by to było przyjemnie pójść z tobą...

O pisowni cząstki niby-

O pisowni cząstki niby-

Czy napisane poniżej zdania są poprawne? Chodzi mi o cząstkę niby. Skomplikowana i złożona historia Dolnego Śląska znalazła swoje odbicie w dziesiątkach legend i podań. Ich proweniencja jest różna: niby-polska, niby-niemiecka, ale zarówno jedna,...

O latynizmie per aspera ad astra

O latynizmie per aspera ad astra

Jak prawidłowo w języku łacińskim pisze się per aspera ad astra? Czy należy użyć dużych liter? Dziękuję za poradę. Absolutnie nie. Piszemy: Per aspera ad astra (dosł. ‘przez ciernie do gwiazd’; przen. ‘przez trudy,...