Miesięczne Archiwum: Listopad 2017

Chromosomy (nie: chromozony)

Słowo chromosom (‘składnik jądra komórek roślinnych i zwierzęcych, będący nosicielem genów, warunkujący właściwości dziedziczne’) przejęliśmy z języka niemieckiego (Chromosom), ale jego korzeni należy szukać w grece (chrōma ‘barwa’ i sōma ‘ciało’). Niektóre słowniki podają...