Miesięczne Archiwum: Październik 2017

Nie mylić kłuć z kuć

Musicie uważać, żeby starannie wymawiać czasownik kłuć. Nie możecie w nim pomijać głoski ł, tzn. mówić [kuć], gdyż wówczas ktoś pomyśli, że chodzi Wam o zupełnie inny bezokolicznik – o kuć (np. żelazo, póki...

O wyrazach churał i chorał

Słowem churał nazywano w latach 1924-1990 w Mongolskiej Republice Ludowej ‘terenowy organ władzy państwowej’, a współcześnie oznacza on ‘jednoizbowy parlament Mongolii’. Jego pełne określenie to Wielki Churał Państwowy. Sprawuje on w kraju władzę ustawodawczą,...

W szczerym polu

W dawnej polszczyźnie przymiotnik ten występował w wielu znaczeniach. W dwóch z nich był synonimem wyrazów goły, pusty oraz niezanieczyszczony, czysty i dlatego nasi przodkowie mogli używać wyrażeń w szczerym polu czy szczere złoto, szczere...