Miesięczne Archiwum: Sierpień 2017

Audio-wideo

Wyrażeniem audio-wideo (łac. audio ‘słyszę’ i łac. video ‘widzę’) nazywa się wszystko to, co jest związane ze sprzętem służącym do nagrywania, przetwarzania i odtwarzania sygnałów dźwiękowych i obrazów. Początkowo pisało się z angielska audio-video (wyłącznie...

Księga 1001 nocy

Pamiętacie z lekcji gramatyki, że jeśli liczba kończy się cyfrą 1 (np. 21, 31, 41, 151, 171, 281, 341, 1261 itp.), wówczas owo 1 nie dostosowuje się do formy rzeczownika, z którym cały liczebnik...

Jajka na perdutę

Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego (tzw. warszawski, Warszawa 1908, t. IV, s. 113) notował hasło perduta. Później leksykografowie je pominęli…

<em>Tignes</em>, czyli [tiń], Panie Iwańczyk

Tignes, czyli [tiń], Panie Iwańczyk

– Kilka dni po mistrzostwach Europy w Londynie lekkoatleci spotkali się w [tinie]; chodziło o francuską miejscowości Tignes (Przemysław Iwańczyk, Polsat News, 17 sierpnia 2017 r.) Jeśli się nie zna francuskiego, warto przed wejściem...

Łabędzi śpiew

Tytułowym wyrażeniem łabędzi śpiew nazywa się – przenośnie – ‘ostatni przejaw czyjejś działalności w jakiejś dziedzinie’. Dawniejsze słowniki języka polskiego odnosiły je wyłącznie do twórczości literackiej i muzycznej kogoś, np. łabędzim śpiewem nazywano ‘ostatnią...

Pisze się chi, chi lub hi, hi

Internautka iwi**@o2.pl (szczegółowe dane do wiadomości mojej i redakcji) pyta mnie, czy to prawda, że można pisać chi, chi lub hi, hi. – (…) Zawsze zapisywałam onomatopeję chi chi w ten właśnie sposób, jako...