Żeśmy – omiń błędy

Quiz 176Poprawna odpowiedźQuiz 176 Poprawna odpowiedź [2] Wszyscy mówili, żeście to wy narozrabiali. [4] Wyobraź sobie, żeśmy obaj dostali burę:...

Audio-wideo

Wyrażeniem audio-wideo (łac. audio ‘słyszę’ i łac. video ‘widzę’) nazywa się wszystko to, co jest związane ze sprzętem służącym do nagrywania,...

Jajka na perdutę

Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego (tzw. warszawski, Warszawa 1908, t. IV, s. 113) notował hasło perduta....

Łabędzi śpiew

Tytułowym wyrażeniem łabędzi śpiew nazywa się – przenośnie – ‘ostatni przejaw czyjejś działalności w jakiejś dziedzinie’. Dawniejsze słowniki języka polskiego...

Drzewce

Jest to słowo l.poj. rodzaju nijakiego, a nie forma pluralna. Ta brzmi (te) drzewca…