Miesięczne Archiwum: Czerwiec 2017

Zarządzanie ryzykiem

Słowo “ryzyko” nie występuje w liczbie mnogiej. A jednak pod wpływem angielskiego “the risks” weszła do obiegu środowiskowego i powoli się upowszechnia forma “te ryzyka”…

Permanentnie

Przekręcanie tego słowa jest dość częste. Albo należy się nauczyć jego poprawnego brzmienia, albo z w ogóle z niego zrezygnować…