Miesięczne Archiwum: Maj 2017

Imiona koreańskie: odmieniać czy nie?

Imiona koreańskie: odmieniać czy nie?

Chciałabym zapytać o odmianę koreańskich imion zakończonych na samogłoskę. Czy odmieniamy takie imiona jak na przykład Youngjae, Youngbae, Minsu, Jaeho? Idziemy do Youngjae czy Idziemy do Youngjae’a? Niedawno spotkałam się ze stwierdzeniem, że takie...

Pizza

Włoskie słowo pizza [wym. picca, z głoską c o przedłużonej artykulacji] ma nie do końca jasne pochodzenie, ale leksykografowie skłaniają się ostatecznie ku rodowodowi łacińskiemu: że należy je wiązać wyrazem picea, żeńską formą przymiotnika...

Obwarzanek

Nie mam wątpliwości, że wiecie, co to jest obwarzanek albo obarzanek. Od razu wyjaśniam, że obydwie wersje tego słowa są poprawne i obydwie zamieszczają słowniki (druga pozostaje zapisem uproszczonej wymowy; przejście -bwa– w –ba)....

Starczy

Językoznawcy nie uważają wyrażeń lub zwrotów zawierających słowo starczy (w formie 3 os. nieosobowo) za niepoprawne

Pięknym za nadobne

Tytułowe wyrażenie znane jest ze starego powiedzenia odpłacić pięknym za nadobne. Ma ono dzisiaj raczej charakter książkowy, rzadko używa się go w mowie (ale jednak od czasu do czasu używa…). Powie się tak wtedy,...

Kohabitacja

Dwa brzmienia (kohabitacja i koabitacja) wzięły się z tego, że słowo cohabitation wymawia się we francuszczyźnie jako [koabitasją], a więc bez głoski [χ] (jest niema)

<em>Rynek Główny</em> w Krakowie (dopuszczalnie, wyjątkowo: <em>Rynek, Rynek krakowski, krakowski Rynek</em>)

Rynek Główny w Krakowie (dopuszczalnie, wyjątkowo: Rynek, Rynek krakowski, krakowski Rynek)

Chciałam zapytać, który zapis jest poprawny: krakowski rynek Krakowski Rynek krakowski Rynek, a może kolejność ma być odwrotna – najpierw rynek, a potem krakowski. Dodam, że nie chodzi mi o jakiś konkretny adres typu Kraków,...

Wyrażenia i wyrazy: <em>mozartowskie symfonie, schubertowskie tria; brahmsista, beethovenista, chopiniści</em>

Wyrażenia i wyrazy: mozartowskie symfonie, schubertowskie tria; brahmsista, beethovenista, chopiniści

Mam pytanie o poprawną pisownię słów, które pochodzą od nazwisk kompozytorów muzycznych. Przymiotniki – powinno się je pisać wielką czy małą literą? Np. mozartowskie symfonie, schubertowskie tria? W literaturze specjalistycznej spotykam pisownię wielką literą:...