Pizza

Włoskie słowo pizza [wym. picca, z głoską c o przedłużonej artykulacji] ma nie do końca jasne pochodzenie, ale leksykografowie skłaniają...

Starczy

Językoznawcy nie uważają wyrażeń lub zwrotów zawierających słowo starczy (w formie 3 os. nieosobowo) za niepoprawne

Kohabitacja

Dwa brzmienia (kohabitacja i koabitacja) wzięły się z tego, że słowo cohabitation wymawia się we francuszczyźnie jako [koabitasją], a więc...