Miesięczne Archiwum: Maj 2017

Pizza

Włoskie słowo pizza [wym. picca, z głoską c o przedłużonej artykulacji] ma nie do końca jasne pochodzenie, ale leksykografowie skłaniają się ostatecznie ku rodowodowi łacińskiemu: że należy je wiązać wyrazem picea, żeńską formą przymiotnika...

Obwarzanek

Nie mam wątpliwości, że wiecie, co to jest obwarzanek albo obarzanek. Od razu wyjaśniam, że obydwie wersje tego słowa są poprawne i obydwie zamieszczają słowniki (druga pozostaje zapisem uproszczonej wymowy; przejście -bwa– w –ba)....

Starczy

Językoznawcy nie uważają wyrażeń lub zwrotów zawierających słowo starczy (w formie 3 os. nieosobowo) za niepoprawne

Pięknym za nadobne

Tytułowe wyrażenie znane jest ze starego powiedzenia odpłacić pięknym za nadobne. Ma ono dzisiaj raczej charakter książkowy, rzadko używa się go w mowie (ale jednak od czasu do czasu używa…). Powie się tak wtedy,...

Kohabitacja

Dwa brzmienia (kohabitacja i koabitacja) wzięły się z tego, że słowo cohabitation wymawia się we francuszczyźnie jako [koabitasją], a więc bez głoski [χ] (jest niema)