Miesięczne Archiwum: Kwiecień 2017

Jak na ironię (a nie: jak na ironię losu)

Słowo ironia (z grec. eirōneía ‘udawana niewiedza, pozorowanie czegoś’) oznacza – jak wiadomo – ‘drwinę, złośliwość, kpinę, wyśmiewanie lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi pozornie aprobującej’. Ktoś może się z ironią w głosie o kimś...

Skromny (dawniej skrowny)

Kiedyś na człowieka ‘cichego, niepozornego, pokornego’ nie mówiło się tak jak dzisiaj, że to skromny (człowiek), ale że to… skrowny (człowiek). Słowo to zapożyczyli nasi przodkowie z języka czeskiego (skrowný), o czym wspomina Aleksander...

Pisemność

Słowo to jest dzisiaj pomijane przez większość słowników ogólnych języka polskiego (zamieszcza je tylko Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Zgółkowej Wydawnictwa „Kurpisz”, Poznań 2000, t. 28, s. 443)

Dzbanie mój pisany

…dzbanie polewany, / bądź płacz, bądź żarty, bądź gorące wojny, / bądź miłość niesiesz albo sen spokojny – pisał w XVI wieku „Pieśni III” (jednej z XXV pieśni w Księgach pierwszych; były jeszcze XXIV...

Wykręcić się sianem

Zwrot wykręcić się sianem znaczy ‘wymigać się, wykręcić się byle czym’. Jest to bardzo stare powiedzenie, znano je już w XVI wieku. Jeśli chodzi o jego pochodzenie, to istnieją na ten temat dwie hipotezy....