Odmiana słowa „ninja”

Quiz 158OdpowiedźQuiz 158 Odpowiedź Na razie słowniki  pozostawiają formę ninja bez odmiany, jednak wydaje się, że można by ją bez żadnych...

Pisemność

Słowo to jest dzisiaj pomijane przez większość słowników ogólnych języka polskiego (zamieszcza je tylko Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny...