Fizjonomia

Słowo występujące w tytule może być dla Was niezrozumiałe, ale mimo to postanowiłem o nim napisać, gdyż jest interesujące. Przede...

Olfaktoryczny

Przymiotnika olfaktoryczny i przysłówka olfaktorycznie używa się dzisiaj rzadko, należą one raczej do stylu książkowego i wykorzystuje się je zwykle...