Miesięczne Archiwum: Marzec 2017

Fizjonomia

Słowo występujące w tytule może być dla Was niezrozumiałe, ale mimo to postanowiłem o nim napisać, gdyż jest interesujące. Przede wszystkim uwaga, że wchodzi w grę albo forma fizjonomia, albo forma fizjognomia, obydwa te...

Gdzie jest błąd?

Olfaktoryczny

Przymiotnika olfaktoryczny i przysłówka olfaktorycznie używa się dzisiaj rzadko, należą one raczej do stylu książkowego i wykorzystuje się je zwykle jako synonimów węchowy, węchowo

Poczuć pismo nosem

Tytułowy zwrot występuje często w wariantach z innymi czasownikami: czuć, wyczuć, zwąchać. Mówi się zatem nie tylko poczuć pismo nosem, ale też czuć pismo nosem, wyczuć pismo nosem i zwąchać pismo nosem. Owo przenośne...