Miesięczne Archiwum: Luty 2017

Kogel-mogel

Kogel-mogel to – jak wiadomo – ‘słodki deser z żółtek utartych z cukrem, a czasem jeszcze z białkiem ubitym na pianę’. Przed wielu, wielu laty, kiedy o słodycze w sklepach nie było tak łatwo...

Uśmiechać się pod nosem albo pod wąsem

Jak byście powiedzieli czy napisali: uśmiechać się pod wąsem czy uśmiechać się pod nosem? Chodzi rzecz jasna o ‘dyskretne uśmiechanie się, tak żeby nikt tego nie zauważył’. Współcześnie obydwa brzmienia przywołanych frazeologizmów (zarówno uśmiechać...

Smog

O smogu mówi się i pisze tej zimy wyjątkowo dużo. Ale nie bez przyczyny, gdyż w wielu miastach przekroczony został (i to znacznie) poziom zanieczyszczenia powietrza tzw. pyłem zawieszonym PM 2,5 (ang. particulate matter...

Kuzynostwo powiedzieli

Jest to rzeczownik rodzaju nijakiego liczby pojedynczej, jednak w towarzystwie czasowników, przymiotników czy zaimków musi być traktowany tak, jak gdyby chodziło o rzeczownik męskoosobowy w liczbie mnogiej

Rok przestępny

Na rok mający 366 dni, czyli w lutym – 29, powtarzający się co cztery lata mówi się rok przestępny. Dlaczego właśnie tak? Słowo przestępny ma związek z czasownikiem przestąpić (dawniej funkcjonującym w obocznej postaci...