Uśpić

Nie ma w polszczyźnie (i nigdy nie było) czasownika dokonanego uspać (kogo), czyli ‘położyć kogoś spać, ułożyć, utulić do snu’

Skrót u.p.a.p.p.

Szanowni Państwo, jak należy skarać tytuły ustaw? Na przykład ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych? U.p.a.p.p. będzie w poprawnie? Dziękuję...