Roczne Archiwum: 2017

O wyrazach zabawa i rozrywka

Nie mam wątpliwości, że pochodzenie wyrazów zabawa i rozrywka może być dla Was niejakim zaskoczeniem, kiedy zdradzę, że pierwotnie nie oznaczały one tego, co dzisiaj, czyli ‘miłego spędzania czasu służącego czynnemu odpoczynkowi, odprężeniu, relaksowi’…...

Whisky i whiskey

Przez długie lata w słownikach języka polskiego (w tym w ortograficznych, ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego Mieczysława Szymczaka włącznie) podawano jedynie hasło whisky…

O Gwiazdce i gwiazdce

Z okazji Bożego Narodzenia postanowiłem Wam co nieco opowiedzieć o wyrazach Gwiazdka i gwiazdka. Trzeba zapamiętać, kiedy występuje w nich wielka, a kiedy mała litera. Wielką literą pisze się Gwiazdka wtedy, gdy chodzi o...

Jest od lat standaryzacja…

Jest od lat standaryzacja…

Szanowni Państwo, w procedurach związanych np. z wprowadzeniem systemu zarządzania jakością występuje słowo standaryzacja. Zauważyłem, że w angielskim odpowiedniku występuje drugie „d” (standardization), ale w naszym słowie już nie. Nie wiem, dlaczego tak jest,...

<em>D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory</em>

D(d)yrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

Pytanie dotyczy zapisu i użycia wielkich liter w nazwie dokumentu, jakim jest DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (pełny tekst nagłówka)....