Whisky i whiskey

Przez długie lata w słownikach języka polskiego (w tym w ortograficznych, ze Słownikiem ortograficznym języka polskiego Mieczysława Szymczaka włącznie) podawano...

Jest od lat standaryzacja…

Szanowni Państwo, w procedurach związanych np. z wprowadzeniem systemu zarządzania jakością występuje słowo standaryzacja. Zauważyłem, że w angielskim odpowiedniku występuje...