Roczne Archiwum: 2017

Krakowskim targiem

Wyrażenie krakowskim targiem znaczy ‘osiągnąć zgodę, odstępując od części swych żądań’. Jest ono bardzo stare, znano je już w początkach XVII stulecia. Owo powiedzenie wzięło się z tego, że na Starym Kleparzu w Krakowie...

Chromosomy (nie: chromozony)

Słowo chromosom (‘składnik jądra komórek roślinnych i zwierzęcych, będący nosicielem genów, warunkujący właściwości dziedziczne’) przejęliśmy z języka niemieckiego (Chromosom), ale jego korzeni należy szukać w grece (chrōma ‘barwa’ i sōma ‘ciało’). Niektóre słowniki podają...