Grillowanie w polityce

Nachalne, tendencyjne, a często wręcz niegrzeczne zadawanie pytań, dręczenie tym kogoś, przez co ten ktoś odczuwa dyskomfort, wygląda tak, jak...

Gwarant i gwarancja

Nie widzi się różnicy semantycznej słów „gwarancja” i „gwarant” i tego, że nie wolno się nimi posługiwać wymiennie (nie są...

Niechlujny

Przymiotnik niechlujny ma dwa znaczenia. To inaczej 1. ‘taki, który nie dba o czystość i porządek; brudny, zaniedbany, zapuszczony, nieporządny’,...

Tak że

Zaskakująco wiele osób nie potrafi odróżnić wyrazu także pisanego łącznie od wyrażenia będącego połączeniem przysłówka tak i spójnika że, tzn. tak że

Zaranie

Nasi przodkowie nazywali tak ‘porę przed świtem, chwilę wschodu słońca, wczesny ranek’

Głosować nad czymś

Należy zapamiętać, że ów czasownik ma taką samą składnię jak czasownik „dyskutować” (‘wymieniać z kimś poglądy na jakiś temat’)