Miesięczne Archiwum: Listopad 2016

Kłamać, ciekawe (historycznie) słowo

Słowo kłamać ma niebanalną historię. Początkowo nie oznaczało ‘niemówienia prawdy, zmyślania’, lecz miało sens jak najbardziej konkretny: ‘chwiać się, kiwać się, iść niepewnym krokiem’. Nasi przodkowie mawiali, że kłamie (albo kłama) ktoś, kto się chwieje...

Grillowanie w polityce

Nachalne, tendencyjne, a często wręcz niegrzeczne zadawanie pytań, dręczenie tym kogoś, przez co ten ktoś odczuwa dyskomfort, wygląda tak, jak gdyby… przypiekało się daną osobę na grillu…

O czasowniku ubierać

Jeśli zajrzycie do Wielkiego słownika poprawnej polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego (Warszawa 2004, s. 1081), to przekonacie się, że czasownika ubierać (w formie dokonanej ubrać) nie należy używać w znaczeniu ‘wkładać coś, ubierać...

Gwarant i gwarancja

Nie widzi się różnicy semantycznej słów „gwarancja” i „gwarant” i tego, że nie wolno się nimi posługiwać wymiennie (nie są to przecież synonimy), czyli zastępować jednego drugim…

Niechlujny

Przymiotnik niechlujny ma dwa znaczenia. To inaczej 1. ‘taki, który nie dba o czystość i porządek; brudny, zaniedbany, zapuszczony, nieporządny’, 2. ‘niestaranny, zawierający liczne błędy, niedbały, byle jaki’. Mówi się czasem i pisze np....

Tak że

Zaskakująco wiele osób nie potrafi odróżnić wyrazu także pisanego łącznie od wyrażenia będącego połączeniem przysłówka tak i spójnika że, tzn. tak że

Czelność i bezczelność

W polszczyźnie od dawna występują rzeczowniki czelność i bezczelność, charakteryzujące się tym, że znaczą… to samo. Nie jest tak, jak myślą niektórzy, że dodanie do słowa czelność przedrostka bez zmienia jego sens i bezczelność...

Zaranie

Nasi przodkowie nazywali tak ‘porę przed świtem, chwilę wschodu słońca, wczesny ranek’

Nomofobia i obselitofobia

Wyrazów zawartych w tytule dzisiejszego odcinka „Polszczyzny od ręki…” nie znajdziecie w żadnym słowniku, są na razie zarejestrowane jedynie przez tzw. Obserwatorium Językowe Uniwersytetu Warszawskiego. O ile człon pierwszy tytułowych tworów z pewnością wyda...