Miesięczne Archiwum: Październik 2016

Dalibóg

Dalibóg (albo krótsze dalbóg), pisane niekiedy z wykrzyknikiem jako dalibóg!, dalbóg!, to słowo mocno dzisiaj archaiczne, ale spotykane jeszcze w powieściach czy poematach (np. w Waszych lekturach szkolnych). Dlatego powinniście wiedzieć, co znaczy i...

Sofa, ale puf

Słowo „puf” jest zapożyczeniem rodzaju męskiego z języka francuskiego („le pouf”), więc nie ma powodu zmieniać mu rodzajowość gramatyczną na gruncie polszczyzny…

Pisownia: <em>minimaksowy</em>

Pisownia: minimaksowy

W matematyce rozważa się zagadnienia minimaksowe, czyli w dużym uproszczeniu takie, w których maksymalizacja jednej zmiennej wiąże się z minimalizacją drugiej. Czy dobrze mi się wydaje, że wobec tego pisownia „mini-maksowy” byłaby bardziej zgodna...

Kto to jest sukcesor?

Wbrew temu, co można by w pierwszej chwili sądzić, słowo sukcesor nie oznacza ‘tego, kto odniósł sukces’. Nie wolno zatem powiedzieć czy napisać, że Tomek wygrał szkolny konkurs wiedzy o społeczeństwie, jest więc sukcesorem...

Egodokument

Jest to stosunkowo nowe słowo, nieodnotowywane jeszcze w słownikach. Ale musi być pisane łącznie…

Frazeologia: dlaczego <em>pięta</em>?

Frazeologia: dlaczego pięta?

Szanowni Państwo, zastanawia mnie rola „pięty” we frazeologii. Mamy „chwalipiętę”, „wiercipiętę”. Słyszałem też powiedzenie „niech ci pójdzie w pięty” (nawiasem mówiąc, nie wiem, co właściwie znaczy). Czy wiadomo, skąd owa „pięta” się wzięła? Co...