Dalibóg

Dalibóg (albo krótsze dalbóg), pisane niekiedy z wykrzyknikiem jako dalibóg!, dalbóg!, to słowo mocno dzisiaj archaiczne, ale spotykane jeszcze w...

Sofa, ale puf

Słowo „puf” jest zapożyczeniem rodzaju męskiego z języka francuskiego („le pouf”), więc nie ma powodu zmieniać mu rodzajowość gramatyczną na...

Pisownia: minimaksowy

W matematyce rozważa się zagadnienia minimaksowe, czyli w dużym uproszczeniu takie, w których maksymalizacja jednej zmiennej wiąże się z minimalizacją...

Egodokument

Jest to stosunkowo nowe słowo, nieodnotowywane jeszcze w słownikach. Ale musi być pisane łącznie…

Frazeologia: dlaczego pięta?

Szanowni Państwo, zastanawia mnie rola „pięty” we frazeologii. Mamy „chwalipiętę”, „wiercipiętę”. Słyszałem też powiedzenie „niech ci pójdzie w pięty” (nawiasem...

Dlaczego szwendać się…

Szanowni Państwo, dopiero zajrzenie do słownika uświadomiło mi, że poprawna pisownia potocznego czasownika to „szwendać”, a nie „szwędać”. Zauważyłem zresztą,...