Niedźwiedzia przysługa

Zwrot oddać (oddawać) lub wyświadczyć (wyświadczać) komuś niedźwiedzią przysługę jest frazeologizmem starym, pochodzącym z bajki o niedźwiedziu żyjącym w przyjaźni...

Ekstra

Nie przyjmujemy jakoś do wiadomości, że jeśli słowo to stoi przed innymi wyrazami, zapisuje się je łącznie…

Zajazd

Gdybym Was zapytał, co oznacza słowo zajazd, z pewnością odpowiedzielibyście, że ‘niewielki obiekt gastronomiczny nierzadko z pokojami do wynajęcia znajdujący...

Jeszcze o super

Słowo to jest niemiłosiernie eksploatowane, stało się jeszcze jednym wyrazem wytrychem. Czyżbyśmy zapomnieli o tym, że o piękniej dziewczynie czy kobiecie...

Super

Większość Polaków jest święcie przekonana o tym, że w połączeniach z rzeczownikami, przymiotnikami i przysłówkami słowo super pisze się rozdzielnie…

Tere-fere

Na pewno zetknęliście się z tytułowym wyrażeniem tere-fere, znanym też w dłuższej wersji tere-fere kuku albo tele-fere kuku, baba strzela...

W dyrdy

Owo dawne wyrażenie znaczące ‚prędko, szybko’ jest  jeszcze dzisiaj chętnie przywoływane…